Časopis

Deti si rozvíjajú svoje literárne schopnosti tvorbou básní, príbehov, ktoré pravidelne vychádzajú v Kálnických ozvenách, aby sme sa prezentovali čo najširšej verejnosti.