Krúžky 2022/2023

  • Flautový - Daša Kmeťová
  • Včelársky - Tibor Valovič
  • Šikovné ruky - Martina Striežencová
  • Hasičský - Tomáš Kukučka


Náplň krúžkov

Flautový krúžok - cieľom krúžku je zvýšiť záujem detí o hudbu, hru na nástroj, vedieť vnímať hudbu, rozšíriť záujem o rôzne žánre, ale rovnako aj vedieť správne a príjemne využívať voľný čas. Deti sa naučia základnú stupnicu, hrať s rytmom a tónmi, najmä podľa sluchu, hrať v skupine a vnímať sa navzájom. Hravá forma činnosti krúžku umožňuje bez stresu rozvíjať prirodzený talent a zručnosť, koordináciu a súvislosti, spoluprácu viacerých nástrojov.

Včelársky krúžok - ide o netradičné hodiny, ktoré sú vždy tvorivo prepojené na včelársku tému. O vosku sa žiaci učia pri výrobe sviečok, o včelách nad otvoreným úľom.  

Šikovné ruky - Na krúžku sa venujeme kresleniu, šitiu, modelovaniu, rôznym umeleckým technikám a mnohým ďalším kreatívnym činnostiam.

Hasičský krúžok - je zameraný na oboznámenie sa so základným poslaním dobrovoľných hasičov: význam preventívnej činnosti, hasiace prístroje, nácvik požiarneho útoku, práca v kolektíve, fyzická kondícia, príprava na súťaže a iné zaujímavé aktivity