Úspechy

Školský rok 2018/2019

• Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ. Do súťaže sa môžu zapojiť deti na ktorejkoľvek škole na Slovensku. Plnofarebné testy sú v slovenskom jazyku. Tu sú výsledky našich žiakov.


Školský rok 2015/2016

• Včela v prírode: výtvarné práce - 1. miesto: Eliška Pavlechová a Zuzana Šicková 1.A, 2. miesto: Katarína Harmadyová, 1.A

• Olympiáda Opatová: vybíjaná - 1. miesto, futbal - 3. miesto, individuálna disciplína - skákanie vo vreci vo svojej vekovej kategórii - 1. miesto: Šimon Magál 2.A, 2. miesto: Lukáš Kališ 3.A, 3. miesto: Jakub Hrnčiarik 4.A

• Hviezdoslavov kubín malotriednych škôl v Dubodieli - 1. miesto v prednese poézie: Katarína Harmadyová, 1.A.


Školský rok 2014/2015

• Včela v prírode, Nové Mesto nad Váhom - získali sme dve 3.miesta v kategórii detí materskej školy a detí prvého stupňa základnej školy vo výtvarnej kategórii trojrozmerných prác

• Olympijsky deň v Kálnici - získali sme 1. Miesto vo vybíjanej a 1. Miesto vofutbale.

• Prírodovedná olympiáda malotriednych škôl v Selci - 2. miesto Berta Krchnavá, Terézia Annamária Tvarožková


Školský rok 2013/2014

• Matematická pytagoriáda, Nové Mesto nad Váhom - v kategórii žiakov tretieho ročníka získali pekné umiestnenie Berta Krchnavá - 7. Miesto a Stanislav Tyzner - 9. Miesto.

• Včela v prírode, Nové Mesto nad Váhom - spoločná trojrozmerná práca našich žiakov získala 3. miesto.

• Olympijský deň v Skalke nad Váhom, kde sme obsadili 1. miesto vo vybíjanej a 3. miesto vo futbale.


Školský rok 2012/2013

• Zúčastnili sme sa výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaže,,Včela v prírode", kde sme dosiahli nasledovné miesta:

• V kategórii 3-rozmerné výtvarné práce: získal kolektív našej materskej školy 1. miesto v kategórii materských škôl a kolektív žiakov našej základnej školy 1. miesto v kategórii 1. stupňa základnej školy,

• Literárne práce - 1.stupeň základnej školy: 2. miesto získala Vanesa Erdélyiová 4.A, s básňami Včielky, Med.

• Športové úspechy- Olympijský deň 24.5.2013 v Selci: 1. miesto-vybíjaná, 3. miesto-futbal. Matej Bolech -1.miesto v kategórii jednotlivcov.


Školský rok 2011/2012

• Žiaci sa zúčastnili výtvarnej a literárnej súťaže Včela v prírode.

• Hviezdoslavov kubín malotriednych škôl - získali sme 3.miesto v prednese poézie.

• Vo výtvarnej súťaže Maľované vajíčko sme získali 3.miesto a cenu riaditeľky ZUŠ Trenčín.

• Tvorili príspevky do obecných novín (Kálnické ozveny) a školského časopisu Šarkan, ako aj na internetovú stránku školy.

• Vystúpili na folklórnej slávnosti Krivosúd-Bodovka, na vianočnej besiedke,oslave dňa matiek.